Omat työkalut
Sijainti: Pääsivu Historialliset kartat Rajakartat

Rajakartat

Rajakartat

Rajankäynnit ovat olleet yhtenä karttojen tärkeimpänä tehtävä 1600-luvulta lähtien. Keskiajalla ja vielä 1500-luvulla maakuntien, pitäjien ja yksityisen omistuksen laillistamisessa turvauduttiin eri oikeusasteissa annettuun kirjalliseen rajapisteiden luetteloon, rajatuomioon. Valtakunnan raja piirrettiin karttapohjalle ensimmäisen kerran Täyssinän rauhan jälkeen 1595, ja sen jälkeen rajamuutoksista laadittiin säännöllisesti myös kartta. 1600-luvun alkupuolen maakirjakartoissa hahmoteltiin lähinnä kylän pelto- ja niittyomistukset, mutta vuosisadan loppupuolen tiluskartoissa myös kyläpiirin rajat. 1600-luvun maakunta- ja kihlakunnankartoissa käytiin lähinnä havainnointiin ja vakiintuneisiin nautintasuhteisiin perustuen läänien, kihlakuntien ja pitäjien rajoja. 1730-luvulla alkoivat säännölliset hallinnollisten rajojen kartoitukset. Vuosisadan keskivaiheilla syntynyt maantieteellinen pitäjänkartasto merkitsi entistä tarkempaa pitäjittäistä rajakartoitusta, ja se tarkentui vielä isojakotoimituksissa pitäjien ja jakokuntien rajojen määrittelyssä. Rajojen tarkka selvittäminen korostuukin erityisesti isojako- ja yleensä tiluskartoituksissa.  

 

Teksti: Heikki Rantatupa

 

Viitteet 110/77
Nimeke Tekijä Tyyppi Vuosi
Ahvenlahti
Nordencreutz
Rajakartta
1749
Enanlahti
Nordencreutz
Rajakartta
1749
Haapaselkä
Nordencreutz
Rajakartta
1749
Haapavesi
Nordencreutz
Rajakartta
1749
Hanhijärvi
Nordencreutz
Rajakartta
1749
Harolan kylän ja Panelian lohkokunnan rajakiista
Forselius, Johan
Rajakartta
1782
Haukivesi
Nordencreutz
Rajakartta
1749
Hämeen läänin rajat
Kanter, Jacob
Rajakartta
1742
Hämeenniemen ja Haapajärven raja
Stierwald, Karl
Rajakartta
1779
Heinäsensaari
Nordencreutz
Rajakartta
1749